Svaz průmyslu a dopravy ČR

Vestibulum aliquet

Jsme spolupracujícími partnery Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Svaz průmyslu a dopravy ČR je nestátní dobrovolnou nepolitickou organizací sdružující zaměstnavatele a podnikatele. Je největším zaměstnavatelským svazem, který reprezentuje rozhodující část českého průmyslu a dopravy. Více na www.spcr.cz