Jak napsat životopis ve zkratce

O tom, jak napsat životopis, můžete najít spoustu článků. Vybrali jsme pro vás 10 základních rychlých rad, jak na to:

  1. Napište své osobní údaje: jméno, příjmení, kontaktní adresu, telefonické spojení a e-mail. Pokud jde o e-maily, typu honzicek@email.cz nebo petulinka@email.cz se pro pracovní účely raději vzdejte.
  2. U všech pracovních zkušeností vypište název zaměstnavatele a název pracovní pozice. U jednotlivých pozic napište rok, popř. měsíc nástupu a odchodu. Popište u každé pozice stručně svou činnost, případně i s konkrétními úkoly, které jste řešil/a.
  3. Uveďte nejvyšší dosažené vzdělání, název školy, obor studia, případně získaný titul, rok dokončení. Poté uveďte kurzy a školení, které jste absolvoval/a, a rok dokončení.
  4. Životopis musí zaujmout a musí být pravdivý. Personalista věnuje každému životopisu zběžný pohled, proto je potřeba, aby byl přehledný a upravený. Vše, co uvádíte ve svém životopise, by měla být pravda. Mějte na paměti, že při pohovoru budete podrobně o vašich zkušenostech hovořit, a lež v životopise poukáže na vaši neserióznost.
  5. Pozor na pravopisné chyby. Životopis si raději několikrát zkontrolujte nebo požádejte přátele o kontrolu. Nic nepůsobí na personalisty hůře, než překlepy a hrubky.
  6. Životopis není román. Délka by neměla přesáhnout 2x A4. Pište jasně a srozumitelně, nejlépe v odrážkách.
  7. Máte-li delší praxi, zaměřte se na posledních 10-15 let.
  8. Neuvádějte výšku, váhu, náboženské vyznání ani politickou orientaci. Můžete přiložit vaši fotografii, ale není to nutné. Fotografii volte neutrální, nejlépe portrét. Není vhodné přikládat fotografii z rodinné oslavy, s domácími mazlíčky apod.
  9. Není nutné popisovat důvody odchodu ze zaměstnání ani jména nadřízených a výši platů. Na to se vás personalista pravděpodobně zeptá na pohovoru.
  10. Životopis musí být vždy aktuální. Proto si ho vždy před každým dalším posláním vždy zkontrolujte a zaktualizujte. Doplňte případné nové zkušenosti, nové kurzy a osobní charakteristiky.