Mám pozvánku na pohovor a k tomu děsnou trému

Papír snese hodně a osobní kontakt, je přeci jen osobní kontakt. Byla by proto škoda připravit se o image nadějného kandidáta nevhodným chováním. O svých schopnostech jste už přesvědčili. Zaměřte se proto na etiketu.

Máte obavy z toho, že něco pokazíte?  Malá tréma není vůbec na škodu. Už teď ale můžete být spokojeni sami se sebou. Váš motivační dopis i životopis splnily svou úlohu -  zaujaly. Dokončete tedy svůj tah na bránu svým osobním vystupováním. Zbytečně se nestresujete. Když si o firmě a pozici, o kterou se ucházíte, zjistíte předem co nejvíce informací na internetu, nebo z firemní video prezentace, nemůže vás v tomto směru nic rozhodit. Navíc tím prokážete svůj profesionální přístup.

Na co se před pohovorem soustředit?

Projděte si důvody, které vás vedly ke změně zaměstnání. Co očekáváte od toho nového? Jaké jsou vaše přednosti? V čem můžete být firmě užiteční? Zkuste se zamyslet nad tím, jaké otázky jsou vám nepříjemné a jak na ně odpovědět.

Máte už naplánováno, jak se na adresu pohovoru dopravíte? Kde zaparkujete?

Připravte si reprezentativní oblečení podle profese, o kterou se ucházíte a jděte brzy spát, ať nemáte při pohovoru červené oči.

V den pohovoru

Nezaspěte! Dejte si na sebe čas a příjemně se nalaďte. Použijte parfém, u kterého máte ověřeno, že je příjemný i okolí. Dámy, s líčením a účesem raději moc neexperimentujte. S ohledem na aktuální dopravní situaci vyjeďte z domova včas.

Na místo se dostavte max. 10 minut před pohovorem. Udělejte dobrý dojem už při vstupu do budovy, váš kontakt se společností začíná právě na recepci. Nahlas pozdravte. Ohlaste se celým jménem a řekněte, s kým máte domluvenou schůzku.  Ztište si (včetně vibrací) mobilní telefon. V klidu se vydýchejte, projděte si své poznámky a s úsměvem na tváři vyčkejte, až vás vyzvou. I prvních 30 vteřin totiž může být rozhodujících.

Pohovor

První důležitý moment, na který se soustřeďte, je podání ruky a navázaní očního kontaktu. Před sebou máte zpravidla 60 minut. Za tu dobu musí personalista zjistit, zda zapadnete do týmu svým charakterem, máte ten správný potenciál, zvládáte stres ...  Na začátku pohovoru se proto zeptejte na časový plán schůzky a snaže se mu přizpůsobit svou prezentaci tak, abyste řekli vše podstatné.

Naslouchejte. Mluvte nahlas, pomalu, zřetelně, srozumitelně. Na otázky odpovídejte pravdivě. Buďte rozhodní.

Nebuďte familiární, příliš skromní nebo naopak přehnaně sebejistí. Neodbíhejte od tématu a nezacházejte do příliš velkých detailů, na kterých byste se mohli zastavit.

Nezapomínejte na tělo, které mluví za vás, i když zrovna nic neříkáte. Nohy mějte u sebe a žádné podpírání hlavy. Pozorně sledujte i chování tazatele.

Než se rozloučíte, poděkujte za čas a zeptejte se na další postup ohledně oznámení výsledku výběrového řízení.

Po pohovoru

Nejpozději do druhého dne pošlete v krátkém e-mailu zúčastněným stranám poděkování za vám věnovaný čas a odlište se tak od ostatních uchazečů.

A co pak? Nezbývá nic jiného než vyčkat, jak to dopadne.

 

Hodně štěstí vám přeje ChciPráci.cz