Nástupní doklady

Získali jste nové zaměstnání? V prvních dnech po nástupu do zaměstnání bude zaměstnavatel potřebovat několik věcí. Zde je seznam, co po Vás zaměstnavatel může požadovat.

 1. Zápočtový list
  Je nutné ho přinést co nejdříve. Tento doklad Vám vydá předchozí zaměstnavatel. Je to jeho povinnost ze zákona.

 2. Doklady o vzdělání
  Některé firmy požadují doklady o dosaženém vzdělání, tj. kopie vysokoškolských diplomů nebo maturitních vysvědčení.

 3. Výpis z rejstříku trestů
  Může být po Vás požadován výpis z rejstříku trestů, který není starší, než 3 měsíce. Ten Vám vystaví na každé pobočce České pošty, kde je služba Czech Point, za poplatek 100 Kč.
 1. Vstupní lékařská prohlídka
  Na vstupní prohlídku můžete jít ke svému praktickému lékaři, nebo vás zaměstnavatel pošle do zařízení, se kterým má uzavřenou smlouvu.
 1. Osobní dotazník
  Tento dotazník si archivuje personální oddělení každé firmy. V něm se obvykle vyplňuje datum narození, rodné číslo, zdravotní pojišťovna, číslo bankovního účtu, údaje o dětech (kvůli slevě na dani atd.). 
 1. Dohoda o hmotné zodpovědnosti
  Dohoda o hmotné zodpovědnosti určuje, za jaký majetek zaměstnanec přebírá zodpovědnost. Dohoda se musí uzavřít písemně a pouze s plnoletým zaměstnancem.
 1. Potvrzení o studiu
  Pokud máte nezletilé děti, na které uplatňujete slevu na dani, zpravidla 2 x ročně musíte do personálního oddělení odevzdat potvrzení o studiu, při nástupu do nového zaměstnání samozřejmě také.

 

 Tým ChciPráci.cz