Telefonický rozhovor a pozvání na pohovor

Často se stává, že osoba odpovědná za nábor před pozváním na osobní schůzku nejdříve pouze zavolá a zeptá se orientačně na několik otázek. Cílem je zjistit, zda má smysl, aby se kandidát dostavil i na osobní schůzku.

Buďte připraveni

Měli byste mít při ruce svou evidenci inzerátů, na které jste reagovali. Nemělo by se stát, že nebudete vědět, že jste vůbec na takovou pozici reagovali. Velmi často to potenciálního zaměstnavatele odradí. Toto jednání totiž ukazuje na nedostatek zájmu. V této fázi byste již také měli znát svůj finanční požadavek. Tato otázka padne v průběhu telefonického rozhovoru velmi často a je jedním ze základních kritérií, zda uchazeče na pohovoru pozvat či nepozvat.

Soustřeďte se a nebojte se ptát

Do telefonu buďte příjemní. Je to váš první kontakt s potenciálním zaměstnavatelem. Nezkazte si první dojem. Mluvte zřetelně. Do telefonu se ohlašujte celým jménem - minimálně po dobu, kdy rozesíláte životopisy. Přispěje to k dojmu profesionálního vystupování. Pokud zrovna nemůžete mluvit, řekněte to. Důvodů, proč, může být velmi mnoho. Může se stát, že jste stále zaměstnáni a nechcete, aby vás kolegové slyšeli. Můžete zrovna cestovat MHD nebo jste na místě, kde je velký hluk. Hovor vyžaduje vaši plnou soustředěnost. Je pochopitelné, že někdy telefonovat nemůžete. Zdvořile se omluvte a domluvte se na jiný konkrétní termín telefonického rozhovoru. Druhá strana to pochopí. Navíc se projevíte asertivně, což může podpořit dobrý dojem z rozhovoru a posílit vaše šance dostat nabídku na osobní schůzku. Ihned po skončení telefonátu si uložte telefonní číslo. Pokud jste přeslechli jméno vašeho protějšku nebo jméno společnosti, omluvte se a požádejte o jeho zopakování. Můžete požádat i o zaslání kontaktních údajů dané osoby do e-mailu. Uveďte i důvod. Číslo si uložte pro případ, že byste potřebovali domluvený termín například přeložit, ale také proto, abyste věděli, kdo vám volá, a mohli se hovoru přizpůsobit.

Zajímejte se o podrobnosti

Pokud se dohodnete na termínu osobní schůzky, zeptejte se na více informací. Například:

  • zda si máte něco připravit nebo přinést
  • jak bude pohovor probíhat
  • jaká je odhadovaná délka pohovoru
  • kdo bude u pohovoru přítomen
  • jaký je proces výběrového řízení – například počet kol, forma dalších pohovorů (telefonicky, videokonference, osobně, apod.)
  • zda jsou součástí výběrového řízení i testy
  • a další dle situace.

Hodně štěstí při hledání práce vám přeje ChciPráci.cz